IndiCal Oy tarjoaa validointi-, kalibrointi- ja koulutuspalveluja terveydenhuollon ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Toimintaamme ohjaavina ajatuksina ovat työn korkea laatu sekä parhaiden ratkaisujen löytäminen yhdessä asiakkaan kanssa. Kehitämme yhteistyötä laitetoimittajien, asiakkaan ja huolto-organisaation välillä. Tarjoamme myös välinehuollon teknistä konsultointia esimerkiksi laitehankintoihin liittyen. Toiminta-alueemme kattaa koko Suomen.

Tieto ja asiantuntemus
asiakkaan käyttöön
Indical-validoinnilla​

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttää laitteen suorituskyvyn säännöllistä tarkastamista.

Validoinnilla esimerkiksi testataan, varmistetaan ja osoitetaan laitteiden steriloiva lopputulos.

Suoritamme validointeja kaikille terveydenhuollon ja lääke­teollisuuden laitteille merkistä riippumatta.

Validoitavia kohteita ovat mm. autoklaavit, instrumentti­pesukoneet, endoskooppien
puhdistusprosessi ja saumauslaitteet

Pesuprosessin validointi on haastavaa, koska likaisuustaso ja kuormat vaihtelevat. On erityisen tärkeää käyttää oikeaa likaa mittaavia menetelmiä. Kartoitamme markkinoilla olevia mittausmenetelmiä, joista valitsemme validointiin parhaiten soveltuvat menetelmät. Käyttämämme menetelmät jäävät usein asiakkaan omavalvonnan työkaluiksi.

EN-285 määrittelee tarkat laatuvaatimukset höyrysterilaattorin syöttövedelle.

Validoinnin yhteydessä tehtävillä kenttätesteillä nähdään veden­käsittelyjärjestelmän oikea toiminta.

Toimintaongelmien ratkaisemisen jälkeen voidaan vedenlaatu todentaa akkreditoidussa laboratoriossa

Veden mikrobiologinen laatu on erityisen tärkeää, mikäli prosessissa käsitellään silmäkirurgisia instrumentteja.

Endoskooppien puhdistaminen on haastavin kokonaisuus väline­huoltoprosessissa Puhdistusprosessissa korostuu manuaalisten työvaiheiden osuus Laaduntarkkailun määrittely ja tuki tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa Puhdistustehon pitkäaikainen vaikutus sekä endoskooppien oikeanlainen käyttö varmistetaan työskentelykanavan video­kuvauksella
Hyvin tehty välinehuoltotyö säilyy, kun pakkaus toimii oikein Pakkausprosessin validointi tehdään höyrysterilaattorin validoinnin yhteydessä, hyödyntäen validoinnissa käytettyjä pakkaus­materiaaleja Sauman lujuus ja kalvon mahdolliset mikroreiät varmistetaan laboratoriomittauksella

Indical Oy
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere

Nina Hyppönen

Validointiteknikko

Marko Salokanto

Validointi-insinööri